เรื่องของปากและฟัน

ปากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ทุกชีวิตต้องมีการกินทางปาก ภายในปากของเราจะมี ฟัน เหงือก ลิ้น กระพุ้งแก้ม เพดาน และลำคอ อาหารบางชนิดอาจมีเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดทำลายฟัน ควรดูแลช่องปากให้มีสุขภาพช่องปากแข็งแรง ฟันของคนเราจะมี 2 ชุด
• ฟันน้ำนม
– ฟันน้ำนมจะขึ้นแต่ตั้งเด็กจนครบ 20 ซี่
– ฟันน้ำนมจะครบ 20 อายุประมาณ 2 ขวบครึ่ง
– และเริ่มหลุดมีฟันแท้ขึ้นมาแทน
• ฟันแท้
– ฟันแท้จะขึ้นหลังจากฟันน้ำนมหลุด
– ฟันแท้จะขึ้นครบ 32 ซี่ ช่วงอายุประมาณ 18-21 ปี
– ฟันแท้จะอยู่กับเราไปตลอดจนถึงวัยชรา
ฟันแท้กับฟันน้ำนมจะมีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ ส่วนของฟัน,ส่วนของรากฟัน เมื่อทำการทดลองนำฟันมาผ่าครึ่ง ส่วนภายในฟันจะประกอบจะไปด้วย เคลือบฟัน เนื้อฟัน โพรงประสาทฟัน เคลือบรากฟัน เชื้อแบคทีเรียจะค่อยๆกัดกร่อนรากฟัน ซึ่งจะทำให้มีอาการปวด เราจึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ทั้งการแปรงฟัน ขัดฟัน ตลอดทั้งดูแลรักษาความสะอาดและการเลือกรับประทานอาหาร
ฟันช่วยเรื่องอะไรบ้าง?
1. ช่วยเรื่องการออกเสียง
2. ช่วยสร้างรอยยิ้ม
3. ช่วยในการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลง
เนื่องจากฟันของเรามีความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมาก หากไม่ต้องการให้ฟันผุแล้วเสียเงินเพิ่มเพื่อไปหาหมอฟันควรเริ่มดูแลฟันของคุณให้มีสุขภาพที่ดีและควรพบหมอฟันเพื่อตรวจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

Leave a reply