คลินิคทันตกรรมไอเดนท์

ทพ.สมชาย สุวรรณวลัยกร
ทันตแพทย์รากเทียมในช่องปาก
เลขที่ 9 อาคารวิชัย ชั้น 2 (หลังร้านแมคโดนัล) ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำการ  10.00 – 20.00 น.
ช่องทางการติดต่อ
Tel. 02-255-7772, 02-655-5294
www.i-dentdental.com

Leave a reply