จัดฟัน

การจัดฟัน (Orthodontic)

อีกสาขาหนึ่งที่แยกเฉพาะทางออกมาเพื่อทำการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยจะมีการใช้เครื่องมือในการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่มีความผิดปกติ ฟันดูไม่สวยงาม ฟันดูไม่เป็นระเบียบ และรวมถึงโครงสร้างของใบหน้า ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่เหมาะสมและสวยงามขึ้น เครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะสามารถช่วยในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ระยะช่วงเวลาที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี ช่วงนี้ร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันสามารถเคลื่อนได้ง่าย จึงเหมาะสมแก่การจัดฟัน

 

มีใครบ้างที่ควรจะจัดฟัน

คนที่จะตัดสินใจจะทำการจัดฟันนั้น ควรที่จะเป็นทันตแพทย์เท่านั้น เนื่องจากทันตแพทย์จะต้องทำการวิเคราะห์จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์ แบบพิมพ์ฟัน และภาพเอ็กซเรย์

ปัญหาฟันที่ต้องการจัดฟัน

1.มีฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก

2.มีฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก

3.มีฟันห่างและมีช่องว่างระหว่างฟัน เกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม

4.ฟันซ้อนเก มีฟันขึ้นมามากเกินไปจนเกิดการเกทับกัน

5.ฟันกัดคร่อม ฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง

6.ฟันกัดเบี้ยว จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง

7.ฟันสบเปิด เมื่อขบฟันแล้วเกิดมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง

 

5 ขั้นตอนในการจัดฟัน

1.ขั้นตอนการจัดฟันทั่วไป ที่จะเข้ารับบริการจะต้องทำการนัดหมายกับทันตแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาปัญหาฟันและวางแผนในการรักษาฟัน

2.ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์แบบฟัน เพื่อที่จำด้บันทึกรายละเอียดและตรวจสภาพการสบฟันอาจมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อที่ดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร

3.ตรวจฟันเพื่อที่จะให้ทันตแพทย์ได้ทำการรักษาฟันก่อนหรือตรวจให้แน่ใจว่าต้องทำการรักษาฟันหรือไม่ต้องรักษา เนื่องจากถ้าพบปัญหา ต้องรักษาให้หายก่อนที่จะใส่เครื่องมือจัดฟัน เพื่อความแข็งแรงและเพื่อให้การจัดฟันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.พบกับทันตแพทย์เพื่อฟังคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติและตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

5.เริ่มทำการติดเครื่องมือจัดฟัน ในช่วงแรกจะรู้สึกเจ็บ แต่อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์

 

5 ขั้นตอนก่อนจัดฟัน-01-01-01

Leave a reply