ทันตแพทย์มหิดล จัดกิจกรรมให้บริการทำฟันฟรี เมื่อ 1 เม.ย. ที่่ผ่านมา

ทันตแพทย์มหิดล จัดกิจกรรมให้บริการทำฟันฟรี เมื่อ 1 เม.ย. ที่่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more