ปัญหาการนอนกรน

พูดถึงการนอนกรน ในหลายๆคนอาจกำลังเกิดพบเจอกับปัญหาการนอนกรน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งส่วนมากจะนอนน้อยหรือรวมไปถึงคนที่ทำงานหนักเกินไป จนทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งการนอนกรนนั้นไม่ได้มีอันตราย เว้นแต่จะสร้างความรำคาญและรบกวนเวลานอนต่อคนที่นอนข้างๆ การที่เรากรนนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อส่วนบริเวณคอคลายตัวในช่วงเวลาที่กำลังหลับ จึงทำให้ต้องหายใจออกมาแรง หรืออาจจะเกิดการปิดกั้นของระบบทางเดินหายใจทางเดินหายใจแคบลงและเมื่อหายใจจะเกิดเสียงกรน
อาการนอนกรนนั้นมี 2 ประเภท
1. การนอนกรนแบบธรรมดา
การนอนกรนแบบธรรมดานั้นไม่เกิดอันตราย ไม่มีผลกระทบต่อตัวเองมากนัก แต่จะมีผลกระทบต่อคนรอบข้าง
2. การนอนแบบภาวะก้ำกึ่งระหว่ากรนแบบธรรมดากับกรนแบบอันตราย
การนอนกรนแบบที่อันตรายคือการที่จะมีการหยุดหายใจในช่วงที่หลับ ซึ่งส่งผลเสียต่อคนรอบข้างและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง ฯลฯ
วิธีการรักษาอาการการนอนกรนง่ายๆ
1. เปลี่ยนท่านอน จากที่นอนท่าเดิมเปลี่ยนเป็นนอนอีกท่าแทน
2. หากการนอนหงายคือท่าที่นอนเป็นประจำอยู่แล้วลองเปลี่ยนเป็นนอนแบบไม่ต้องหนุนหมอน
3. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์
4. พักผ่อนให้เพียงพอ

Leave a reply