จัดฟัน

ฟันที่มีความผิดปกติ ฟันดูไม่สวยงาม ฟันดูไม่เป็นระเบียบ และรวมถึงโครงสร้างของใบหน้า ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่เหมาะสมและสวยงามขึ้น เครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะสามารถช่วยในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

Read more