อันตรายจากแปรงสีฟันอันเก่า

แปรงสีฟันถือว่าเป็นสิ่งที่เราใช้ทำความสะอาดฟันเป็นประจำอยู่แล้ว หลายคนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับแปรงสีฟันอันเดิมเท่าไหร่นักและหลายคนใช้แปรงสีฟันอันเดิมนานไม่เคยเปลี่ยนและยังคงใช้แปรงสีฟันอันเดิม ซึ่งแปรงสีฟันอันเดิมจะมีประสิทธิภาพน้อยลงและอาจจะเป็นที่สะสมของแบคทีเรียได้ เจมส์ ซอง นักเคมีจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ในสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าแปรงสีฟันที่ถูกใช้นานเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพ โดยเจมส์ ซองได้กล่าวว่าในแปรงสีฟันอันเก่าจะมีแบคทีเรียที่สะสมหรือซุกซ่อนอยู่จำนวนมาก แบคทีเรียจะเข้าสู่กระแสเลือดโดยจะผ่านแผลๆหรือรอยขีดข่วนที่เหงือก อาจเกิดขึ้นทุกครั้งในขณะแปรงฟัน ในจำนวนของแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในแปรงสีฟันอันเดิมจะมีแบคทีเรียบางชนิดที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ไม่เพียงแค่นั้นแปรงสีฟันเก่ายังเป็นพาหะนำโรคหลายโรค เช่น ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบีนั้นมีสปอร์ที่สามารถอยู่รอดได้หลายเดือน
7 วิธี ดูแลแปรงสีฟันให้สะอาด
1.ห้ามใช้แปรงสีฟันร่วมกับคนอื่นเพราะอาจติดโรคจากการใช้แปรงสีฟันร่วมกันได้
2.ก่อนและหลังจากแปรงฟันแล้วควรล้างให้สะอาด
3.ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่ทุกๆ 3 เดือน
4.หลีกเลี่ยงการเก็บแปรงสีฟันร่วมกับคนอื่นเพราะหากแปรงสีฟันสัมผัสกันอาจทำให้เชื้อโรคติดต่อกัน
5.เก็บแปรงสีฟันไว้ในปลอกให้เรียบร้อย
6.ห้ามวางแปรงสีฟันใกล้กับชักโครกถึงแม้จะอยู่ด้านบนชักโครกก็ตาม
7.ทำความสะอาดแปรงสีฟันด้วยน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในแปรงสีฟัน

Leave a reply