ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์จัดเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันโรคฟันผุ ช่วยทำความสะอาดฟันและช่องฟัน ซึ่งถือว่าสำคัญกับทางทันตแพทย์อย่างมาก ซึ่งฟลูออไรด์สามารถแบ่งแยกการใช้ได้ดังนี้
ฟลูออไรด์ที่ใช้ในระบบทั่วร่างกาย   กล่าวคือเพิ่มฟลูออไรด์ในน้ำ นม หรืออาหารให้เด็กกิน เพื่อฟลูออไรด์จะเข้าไปอยู่ในฟันที่กำลังเติบโต
ฟลูออไรด์เฉพาะที่ กล่าวโดยทั่วไป   การแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ และใช้น้ำยาม้วนปากฟลูออไรด์ รวมไปถึงการเคลือบฟันและขัดฟันด้วยสารฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์จะเป็นตัวการลดการสร้างกรดโดยการที่ฟลูออไรด์จะเข้าไปสะสมในฟันเพื่อทำการเคลือบฟันให้มีความแข็งแรงทนต่อกรดที่เกิดจากแบคทีเรียมาทำลายฟัน ช่วยลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ที่เกาะตามฟันและฟลูออไรด์จะเป็นตัวการสะสมของแร่ธาตุที่ผิวฟันซึ่งทำให้ฟันที่กำลังผุหายไปได้ หลายคนกำลังสงสัยว่าการใช้ฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ บอกได้ทันทีเลยว่าการที่ได้รับฟลูออไรด์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานไม่มีอันตรายและถ้าไม่ใช้ฟลูออไรด์ก็ไม่มีผลเสียเช่นกัน เว้นแต่ว่าการใช้ฟลูออไรด์จะสามารถช่วยปองกันฟันผุได้มาก
การใช้ฟลูออไรด์ควรปรึกษาทันตแพทย์ ซึ่งการใช้ฟลูออไรด์ต้องใช้ในขาดที่เหมาะสมถึงจะช่วยป้องกันฟันผุ หากใช้ฟลูออไรด์จำนวนมากอาจเกิดอันตรายได้ พิษจากฟลูออไรด์ มีดังนี้
การเกิดพิษชนิดเฉียบพลัน คือการที่ได้รับฟลูออไรด์เกินขนาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการกินฟลูออไรด์ที่มีอยู่ในยาสีฟัน ยาบ้วนปาก และยาฟลูออไรด์โดยไม่ได้ตั้งใจ อาการจะขึ้นอยู่กับว่าเรากินไปมากแค่ไหน จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย จนกระทั่งถึงตายได้
การเกิดพิษชนิดเรื้อรัง คือการที่ได้รับฟลูออไรด์ขนาดที่เกินกว่าที่สมควรจะได้รับเป็นเวลานาน ซึ่งจะมีอาการฟันตกกระ ปวดข้อมือ ข้อเท้า หากเป็นมากจะลุกลามไปยังกระดูกสันหลังและไม่สามารถขยับได้ ทำให้หายใจลำบากและเสียชีวิต(ส่วนมากพบในผู้ที่ดื่มน้ำบาดาลในภาคเหนือ)

Leave a reply