ทำไมต้องผ่าฟันคุด?

ฟันคุด คือ ฟันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปัญหาของฟันคุดคือไม่สามารถโผล่พ้นกระดูกและเหงือกขึ้นมาจึงถูกกีดกันจากฟันข้างๆ ในปากเราจะมีฟันที่เป็นส่วนเกินหรือเรียกว่าฟันคุดซึ่งจะพบฟันคุดได้เฉพาะฟันที่เป็นฟันแท้เท่านั้น ฟันคุดที่สามารถพบได้บ่อยๆจะเป็นฟันกรามล่างซี่สุดท้ายและฟันกรามบนซี่สุดท้าย ยังมีฟันคุดที่สามารถเจอบ่อยๆคือบริเวณฟันเขี้ยว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตรงไหนฟันคุดก็สามารถงอกออกมาได้แลบางคนก็อาจไม่มีฟันคุดเลย ฟันกรามซี่สุดท้ายที่ขึ้นมาได้เต็มซี่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถสร้างปัญหาสามารถทำความสะอาดได้ดีไม่จำเป็นต้องเอาออก
อายุที่สามารถเจอฟันคุดได้บ่อยคือช่วงอายุราว 17-25 ปี ในความจริงนั้นหลายคนมีฟันคุดตั้งแต่อยู่ในช่วงฟันผสม พูดง่ายๆก็คือมีทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ แต่ว่ามีฟันแท้ในบางซี่ที่เป็นฟันคุด บางคนมีฟันคุดของฟันกรามซี่สุดท้ายตั้งแต่อายุ 17 ปี แต่ว่าไม่เคยมีอาการปวดและก็ไม่ถอนออกจนแก่
    การผ่าฟันคุด ทำไมต้องผ่า ซึ่งตามปกติแล้วฟันแต่ละซี่จะพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมา เนื้อที่หุ้มในบริเวณหัวฟันจะช่วยออกแรงให้ฟันโผล่ออกมา เมื่อฟันซี่นั้นโผล่ขึ้นมาเนื้อที่หุ้มฟันจะหายไป เว้นแต่ว่าฟันซี่นั้นไม่สามารถขึ้นได้จนเกิดแรงกดดันเบียดกันจนอาจเกิดอาการปวดได้ ฟันคุดบางซี่นั้นโผล่ขึ้นมาในช่องปากได้บางส่วนเท่านั้น ที่เหลืออยู่ในกระดูกหรืออาจถูกเหงือกคลุม ทำให้เศษอาหารและแบคทีเรียซ่อนตัวอยู่ในบริเวณใต้เหงือกที่คลุมหัวฟันคุดอยู่ ซึ่งตรงบริเวณนั้นจะเป็นที่ทำความสะอาดได้ยาก จึงมักเกิดการอักเสบและติดเชื้อบริเวณนั้นหรืออาจจะลุกลามไปบริเวณข้างเคียงและใบหน้าได้ ปัญหานี้ถูกพบบ่อยมากเนื่องจากทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอและเศษอาหารเข้าไปติดแน่นได้ง่าย

Leave a reply