ทันตแพทย์มหิดล จัดกิจกรรมให้บริการทำฟันฟรี เมื่อ 1 เม.ย. ที่่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เผยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เตรียมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เม.ย.2559 โดยการเปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป อาทิเช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ที่ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. ซึ่งผู้ป่วยทั่วไปให้นำบัตรประชาชนมาแสดง แต่กรณีผ่าฟันคุด ถ้าเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

 

12932766_1134900686541361_1898159582044325118_n 12936677_1134900743208022_2399890303564979977_n

Leave a reply