• FEBRUARY 8, 2013
  • 0

  จัดฟัน

  ฟันที่มีความผิดปกติ ฟันดูไม่สวยงาม ฟันดูไม่เป็นระเบียบ และรวมถึงโครงสร้างของใบหน้า ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่เหมาะสมและสวยงามขึ้น เครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะสามารถช่วยในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

  Read more
  • NOVEMBER 23, 2012
  • 0
  ไม่ถอนฟันแล้วจัดฟันได้ไหม?

  ไม่ถอนฟันแล้วจัดฟันได้ไหม?

  ปกติแล้วคนที่จัดฟันจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันไม่ว่าจะเป็นฟันหน้ายื่น ฟันไม่เรียงสวย ฯลฯ ซึงหลายๆคนจะพบกับปัญหาพวกนี้ แต่ว่าบางคนมีฟันซ้อนเยอะมากหรือบางคนมีฟันยื่นออกมามาก และหมอจึงต้องทำการถอนเพื่อจะให้ได้ฟันที่เรียงตัวสวย

  Read more
  • NOVEMBER 6, 2012
  • 0
  สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคเหงือกอักเสบ

  สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นโรคเหงือกอักเสบ

  อาหารที่เรากินไปจะมีเศษอาหารติดอยู่ตามฟัน ซึ่งเศษอาหารนั้นจะทำปฏิกิริยากับน้ำลายให้มีเชื้อแบคทีเรียมาเกาะและทำการหลั่งกรดที่ทำลายฟันและเหงือก กรดจะไปทำลายฟันและเหงือกทำให้เหงือกมีอาการอักเสบและบวมเหงือกอักเสบไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกินเท่านั้น

  Read more