การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียมจะช่วยทดแทนรากฟันจริง ซึ่งจะช่วยในการรับประทานอาหารหรือการใช้งานเป็นอย่างปกติการปลูกรากฟันเทียมจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1. การปลูกรากฟันเทียมแบบลงในกระดูก (Endosteal)
2. การปลูกรากฟันเทียมลงบนกระดูก (Subperiousteal)
ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียม
ฟันที่ได้ทำการถูกถอนไปจะมีการทดแทนฟันแต่ว่ายังคงเนื้อฟันธรรมชาติของฟันข้างเคียงไว้อยู่ ซึ่งการปลูกรากฟันเทียมจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและสามรถยึดติดฟันของฟันปลอมได้ทั้งนี้ยังมีชนิดที่สามารถถอดได้การฝังรากเทียมสามารถที่จะทำเสร็จในครั้งเดียวและไม่ต้องห่วงว่าจะต้องมาทำอีกหลายๆครั้งหลังจากทำเสร็จสามารถรับประทานอาหารได้ทันที
ข้อเสียของการปลูกรากฟันเทียม
เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีราคาสูงจึงทำให้ราคาแพงมากและถ้าเปรียบเทียบกับฟันปลอมแบบติดแน่นนั้น รากเทียมจะสามารถให้ความสวยงามได้ยากมาก โดยอย่างยิ่งฟันหน้าควรปรึกษาหมอและทั้งนี้คลายๆคนกังวลมากเกี่ยวกับการผ่าตัด การผ่าตัดนั้นมีทั้งยากและง่ายขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละคนหรืออาจจะต้องมีการผ่าตัดหลายครั้งก็ได้ ระยะเวลาทำรากเทียมต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ในบางระบบสามารถระยะเวลาจะประมาณ 2 เดือน ซึ่งทั่วไปในหลายๆคนจะมีการระยะการรักษานานและสุดท้ายคือรากเทียมจะมีลักษณะใกล้เคียงกับฟันมากจึงทำให้ความต้านทานเชื่อโรคต่ำกว่าคนที่ปลูกรากฟันเทียมควรดูแลความสะอาดอย่างดีห้ามละเลยเพราะถ้าหากว่ามีการอักเสบของกระดูกรอบๆรากฟันมีอัตราความรุนแรงกว่าฟันปกติควรหาหมอฟันทันที

Leave a reply